Szkolenia


Wsparcie społeczne pomaga znacząco przyspieszyć proces dochodzenia do siebie. Menedżer powinien wiedzieć jakie zachowania pracownika mogą być spowodowane kryzysem w i jak prowadzić wspierające rozmowy. Kto przechodził przez kryzys wie, że nawet w dobrej wierze otoczenie mówi i robi rzeczy, które nie pomagają a czasem ranią. Bycie wśród osób, które wiedzą jak milczeć i jak wspierająco mówić daje poczucie bezpieczeństwa, zmniejsza osamotnienie. Każdy pracownik powinien mieć podstawową wiedzę, jak reagować na zwierzenia, co mówić, jak wspierać koleżanki i kolegów przechodzących przez kryzys i jak motywować do szukania specjalistycznej pomocy.

Peer to peer support – jak być dobrym wspieraczem dla kolegów i bliskich – warsztat dla pracowników

Różne życiowe kryzysy, powodujące przejściowe obniżenie wydajności pracowników, które nie wymagają od razu działań na szczeblu pracownik-menedżer czy pracownik HR BP. Czasem kryzys życiowy, rozstanie, rozwód, ciężka choroba bliskiego, czy nawet przewlekłe zaburzenia nastroju, chroniczny stres mogą być zaopiekowane w kontakcie z kimś, kto potrafi w sposób akceptujący udzielić wsparcia psychologicznego. Z badań wynika, że czynnikiem, który najskuteczniej pomaga w wychodzeniu z sytuacji kryzysowych czy nawet traumatycznych jest wsparcie społeczne. Dostrzega się jednak współcześnie pewną erozję umiejętności wsparcia, albo inaczej wzrasta świadomość, że wsparcie psychologiczne to pewna umiejętność, którą należy szkolić. 

Pracownicy, którzy borykają się z problemami psychologicznymi wynikającymi z przejściowych trudności życiowych mogą poradzić sobie skutecznie, jeżeli dostaną zrozumienie, akceptację i bardzo konkretne działania wsparciowe, w tym nakierowane na wzmacnianie ich poczucia zaradności. Takie kompetencje związane z pomocą psychologiczna mogą być kształcone w ramach systemy peer support. 

 
Korzyści programu peer support 

 • Każdy pracownik ma szanse nauczyć się jakich słów należy używać a jakich unikać w rozmowach wspierających
 • Wczesne wyłapanie i rozwiązanie problemu zanim eskaluje
 • Zwiększa wzajemne zaufanie pracowników 
 • wspieranie integracji zespołów
 • Zwiększa poczucie bezpieczeństwa w sytuacjach przechodzenia przez kryzys psychiczny
 • wspiera odwagę pracowników do inicjowania rozmów z osobami mającymi objawy problemów psychicznych, dzięki czemu można skuteczne wspierać pracownika w dochodzeniu do równowagi
Czytaj więcej

Wsparcie pracownika w kryzysie psychicznym – warsztat dla menedżerów

Celem warsztatów jest z jednej strony poszerzenie świadomości menedżerów w tematyce zdrowia psychicznego pracowników – czym jest zdrowie psychiczne, jak jego zachwianie wpływa na efektywność pracownika w kryzysie, w jaki sposób wpływa na produktywność całego zespołu. Jakie są granice wspierania pracowników, co i jak można zrobić by nie przekroczyć granic własnych i granic pracownika. Warsztat będzie też okazją do omówienia różnicy pomiędzy wsparciem ze strony organizacji i menedżera a wsparciem peer to peer. 

Celem szkolenia jest w dużej mierze praca nad przekonaniami o zasadności pomocy w sprawach nie związanych z pracą – czyli jeżeli kryzys prywatny odbija się na sprawach zawodowych to na ile powinno się pomóc pracownikowi, co ta pomoc ma oznacza, gdzie są granice i jak zadbać o równowagę w zespole

Korzyści:

 • Kompetencje są kluczowe do zarządzania zespołem w kryzysie – pozwalają na rozpoznanie problemu, poprowadzenie rozmowy kryzysowej, udzielenie wsparcia zdalne
 • Warsztat jest poszerzony o wiedzę z zakresu rozpoznawanie symptomów kryzysu zdalnie
 • Posiadanie procedury rozmowy jest elementem zabezpieczającym menedżera przed bezradnością i ewentualnymi skutkami stresu i poczucia winy, gdyby okazało się, że trzeba było podjąć kroki a menedżer nie miał odwagi ze względu na poczucie braku kompetencji w tym zakresie
 • Nie jest to szkolenie platformowe, ale online na żywo z trenerem, wszystkie wątpliwości i obawy mogą być rozwiane na bieżąco
 • Warsztat zawiera wskazówki do rozwiązań, które mogą być zastosowane, kiedy pracownik sam nie wie, jak poradzić sobie z kryzysem 
Czytaj więcej

Budowanie odporności psychicznej

W obliczu wyzwań, trudnych zadań, nagromadzenia prostych, ale obowiązkowych zadań często myślimy „nie jestem w stanie tego zrobić”. Stres jest często skutkiem nie tyle obiektywnie trudnej sytuacji, ile naszego osądu, przewidujemy, że może się wydarzyć coś złego, chociaż nie dzieje się to „tu i teraz”. Wiele z naszych reakcji emocjonalnych pod wpływem stresu pochodzi z postaw, analizy, automatycznych zdań, które nas napinają, lub odwrotnie – z optymizmu. To, jak reagujemy, wynika z naszej odporności psychicznej, którą mamy szczęście rozwinąć. 

Celem warsztatów będzie poszerzenie Twojej świadomości i ćwiczenie umiejętności pomagających budować odporność psychiczną:

 • Świadomość swoich mocnych stron
 • Regulacja emocji
 • Budowanie optymistycznego stylu myślenia
 • Radzenie sobie ze swoimi lękami
 • Analiza sieci wsparcia i własnych postaw wobec szukania pomocy
 • Zdrowe reakcje na niepowodzenia
 • Zdrowe mechanizmy utrzymania poczucia własnej wartości
Czytaj więcej

Wypalenie zawodowe – prewencja, rozpoznawanie, wsparcie

Wyczerpanie emocjonalne, ciągła irytacja, brak motywacji do pracy, brak poczucia sensu, problemy zdrowotne, brak satysfakcji i w końcu stały spadek poczucia własnych kompetencji i skuteczności to bolesne konsekwencje rozwijającego się wypalenia zawodowego. Dla osób, które nie rozpoznały zwiastunów wypalenia zawodowego sytuacja może rozwinąć się w stronę depresji i konieczności podjęcia poważnych decyzji dotyczących nawet przekwalifikowania się. 

Warsztat pomoże menedżerom zrozumieć przyczyny wypalenia zawodowego, daje wskazówki, jak działać prewencyjnie i narzędzia do wspierania pracownika a na etapie pierwszych objawów.

 • Wiedza o różnicach i konsekwencjach przewlekłego stresu, wypalenia zawodowego, depresji
 • Co poprzedza wypalenie zawodowe, jak możemy mu zapobiegać.
 • Kto jest narażony na wypalenie zawodowe – czynniki osobowościowe. 
 • Algorytm rozmowy w celu odpowiedniego zdiagnozowania problemu – wskazówki pozwalające rozróżnić niską motywację, wypalenie zawodowe i inne przyczyny utraty produktywności
 • Narzędzie do pracy z narzekaczami – jak prowadzić rozmowę z narzekającym pracownikiem
 • Pomoc pracownikowi w radzeniu sobie z wypaleniem – motywowanie do szukania profesjonalnej pomocy
 • Znaczenie autentyczności w budowaniu wspierającego zespołu.

 

Szkolenie jest dostosowywane do odbiorców, którymi mogą być menedżerowie lub pracownicy szeregowi.

Czytaj więcej

Ciało i umysł w stresie – objawy, szybkie reagowanie, długoterminowe budowanie odporności

Ponad 60% pracowników deklaruje, że w ciągu ostatniego roku doświadczali rożnych trudności psychicznych a 37% z tej grupy jako przyczynę stresu wskazuje pracę. Każdy z nas zmaga się z chwilowymi lub chronicznymi stresorami. Jak radzić sobie z napięciem, jakie kompetencje budować by w sytuacjach stresujących odwołać się do swoich najlepszych strategii radzenia sobie?

 • Mechanizmy powstawania stresu
 • Konsekwencje zdrowotne przewlekłego stresu
 • Stres, wypalenie, depresja – różnice
 • Szybkie techniki redukcji napięcia
 • Rezyliencja – wybrane elementy budowania odporności psychicznej
Czytaj więcej