Profesjonalnie i z pasją

Wszyscy nasi wykładowcy i trenerzy są praktykującymi psychologami, psychoterapeutami, interwentami kryzysowymi.

Poznaj nas

dr Małgorzata
Wypych

Prezeska Mental Health Center, psycholog, specjalista w zakresie interwencji psychologicznej i zarządzania stresem w incydentach o charakterze krytycznym (International Critical Incident Stress Foundation), po licznych szkolenia w terapii poznawczo-behawioralnej, terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach. Specjalista w zakresie wsparcia psychologicznego w organizacjach, nauczyciel akademicki. Redaktor naukowy dorocznej konferencji „Wsparcie psychologiczne w systemie ratunkowym”, prelegent TEDx, autor kilkunastu publikacji z zakresu psychologii w medycynie ratunkowej.

Posiada 15 lat doświadczenia w nauczaniu akademickim,
9 lat jako specjalista ds. wsparcia psychologicznego w ratownictwie medycznym, przeprowadziła ponad 300 warsztatów z zarządzania kryzysami psychologicznymi dla organizacji oraz przeszkoliła ponad 10 tys. pracowników organizacji podczas szkoleń i wykładów.

Marta Blaut

Psycholog, psychoterapeuta oraz seksuolog. Ukończyła Psychologię na Uniwersytecie Jagiellońskim. Specjalizuje się w psychoterapii indywidualnej osób dorosłych. Pracuje w nurcie psychodynamicznym. Ukończyła 2-letnie Studium socjoterapii i treningu interpersonalnego oraz 4-letni Kurs Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Ukończyła także studia podyplomowe z zakresu seksuologii na SWPS.

Prawie 10-letnie doświadczenie w pracy indywidualnej i grupowej. Doświadczenie kliniczne zdobywała pracując m.in. na Oddziale Leczenia Nerwic w Łężkowicach, w Poradni Zdrowia Psychicznego w Klinice Krakowskiej, a także stażując m.in. w Zakładzie Psychoterapii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie – w Oddziale Dziennym Leczenia Nerwic i Zaburzeń Behawioralnych. Aktualnie współpracuje z KIP (Krakowski Instytut Psychoterapii) oraz Poradnią Psychoterapeutyczną i Seksuologiczną Empatia.

Lena Czernecka

Od 2001 roku inspiruje, przewodzi i wspiera jednostki i organizacje w kryzysie, zmianie oraz trudnych sytuacjach życiowych, gdzie pierwsza pomoc psychologiczna i wsparcie jest niezbędne. Pracowała z żołnierzami wracającymi z misji (Afganistan, Irak, Syria) oraz z policją, strażą pożarną i strażą graniczną prowadząc turnusy profilaktyki antystresowej i pierwszą pomoc psychologiczną w rozpoznawaniu syndromu stresu pourazowego.

Z wykształcenia jest psychologiem, psychoterapeutą Gestalt, trenerem biznesu. Interwentka kryzysowa z kompetencjami prowadzenia interwencji grupowych i indywidualnych (CERTYFIKAT ICISF). Jest również certyfikowanym Trenerem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego II Stopnia, Certyfikowanym Doradcą Personalnym i Trenerem Biznesu nadany przez superwizora PTP Elżbietę Sołtys.

Jest absolwentką Szkoły Counsellingu Gestalt, Integralnego Instytutu Psychoterapii Gestalt w Krakowie oraz absolwentką rocznych studiów podyplomowych na SWPS we Wrocławiu. Prowadzi sesję indywidualne dla osób w kryzysie, zmagających się z depresją, zaburzeniami lękowymi, zaburzeniami borderline, a także w obszarze zawodowym z wypaleniem zawodowym, perfekcjonizmem. Pracuje także z zespołami i kadrą zarządzająca prowadząc seminaria, sesje coachingowe oraz szkolenia tematyczne w obszarze zarządzania zespołem, sprawności emocjonalnej, zmiany, skuteczności osobistej.

Gabriela Zajdel

Psycholożka interwenta kryzysowa, terapeutka poznawczo-behawioralna i dialektyczno-behawioralna, ratowniczka medyczna. Doświadczenie zawodowe zdobywała w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Krakowie i Radoczy. Odbywała liczne staże w szpitalach klinicznych.

Prowadzi prywatna praktykę pracując z dorosłymi borykającymi się zarówno z problemami wieloletnimi, jak i kryzysami życiowymi. W szczególności interesuje się pracą z osobami w kryzysie samobójczym. Wiedzę dotyczącą profilaktyki, rozpoznawania oraz radzenia sobie z kryzysem przekazuje na szkoleniach i warsztatach dla menedżerów.

Paulina Zielińska

Psycholog i psychoonkolog. Od lat zajmuje się wsparciem osób zmagających się z kryzysem choroby przewlekłej. Naukowo związana z Collegium Medicum UJ.

Prowadzi badania dotyczące komunikacji w opiece medycznej oraz szkolenia personelu medycznego w zakresie komunikacji skoncentrowanej na pacjencie oraz zarządzania stresem.

Piotr Kiembłowski

Psycholog, psychoterapeuta i trener biznesu, absolwent Wydziału Psychologii UW (magister w 1995r., doktorat w 2005r.) Doświadczenie w pracy konsultanta i trenera od roku 2001 (Cap Gemini Ernst & Young, dział HR Strategy & Transformation - konsultant oraz House of Skills – trener); w ramach specjalizacji zawodowej aktywności związane z rozwojem kompetencji kadry menedżerskiej (zarządzanie, budowanie zespołów, komunikacja, asertywność, efektywność osobista, kreatywność i rozwiązywanie problemów, przywództwo sytuacyjne, radzenie sobie ze stresem). Posiada również doświadczenie w prowadzeniu projektów doradczych – m.in. assessment center, badanie kultury organizacyjnej, przygotowanie systemów ocen okresowych. Posiada certyfikację Extended Disc.

Łącznie w ciągu ponad 20 lat praktyki zawodowej przeprowadził blisko 1800 dni szkoleniowych, pracując dla firm FMCG, branży telekomunikacyjnej, motoryzacyjnej, banków i firm świadczących usługi w zakresie ubezpieczeń, branży budowlanej i przemysłu ciężkiego.

Aktywny psychoterapeuta (nurt terapii systemowej), specjalizuje się również w interwencji kryzysowej oraz psychotraumatologii (praca z osobami po stracie osób bliskich).

Anetta Mackiewicz

Psycholog w zawodzie od ponad 20 lat, interwent kryzysowy certyfikowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Pracuje z ludźmi, którzy doświadczyli kryzysów zarówno w sferze osobistej, jak i zawodowej. Zajmuje się głównie wspieraniem osób w kryzysie utraty (żałoba, trauma, zdarzenia masowe).

Ma za sobą kilkanaście lat pracy w służbach mundurowych, a od kilku lat wspiera osoby pracujące w stresie i kryzysie psychologicznym. Pracuje też jako trener oraz jest superwizorem w zakresie interwencji kryzysowej.

Justyna Bąba

Psycholog kliniczny, coach, psychoterapeuta w trakcie szkolenia certyfikacyjnego w podejściu psychodynamicznym. Obecnie związana z Uniwersytetem SWPS, gdzie w ramach międzynarodowego grantu prowadzi badania m.in. nad funkcjonowaniem pracowników, dobrostanem w pracy oraz efektywnym stylem liderskim. Prowadzi autorskie warsztaty w tematach lepszego radzenia sobie ze stresem oraz z wypaleniem zawodowym.

Od 2016 roku stały mentor Fundacji Liderek Biznesu EY. Poprzednio przez ponad 15 lat w biznesie - jako menedżer i strateg marketingowy.

Tadeusz Reimus

Praktykujący psychoterapeuta w nurcie integratywnym, akredytowany coach International Coach Federation na poziomie PCC (Proffesional Certified Coach); z wykształcenia i powołania psycholog, aktywnie praktykujący psychoterapeuta. Kieruje linią wsparcia psychologicznego dla organizacji Mental Health Helpline (www.mhhelpline.com) oraz zarządza zespołami pomocowymi.

Absolwent filozofii i psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, stypendysta Uniwersytetu w Tilburgu (Holandia). Ma za sobą osiemnastoletnie doświadczenie w pracy z organizacjami; wiedzę i umiejętności z zakresu organizacji i wdrażania interwencji, programów pomocowych, polityk szkoleniowych.

Jakub Słowik

Psycholog, trener, diagnosta
Neurodiversity, Personality & Youth Expert

Psycholog, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Ekspert z dziedziny psychologii różnic indywidualnych – Neuroróżnorodności, osobowości, temperamentu, procesów poznawczych, diagnozy psychologicznej, a także w obszarze rozwoju dzieci i młodzieży oraz profilaktyki zachowań ryzykowanych. Swoją pracę opiera o model biologiczny oraz humanistyczny, łącząc wiedzę i zainteresowanie neuroscience z wartościami DEI.

Jest diagnostą, certyfikowanym trenerem FRIS®, mentorem i trenerem programów międzynarodowych DEI & Youth, absolwentem kursów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, Profilaktyki Uzależnień oraz Cyberprzemocy, współautorem programów rozwojowych i terapeutycznych dla młodzieży.

Wiedzę specjalistyczną z zakresu Neuroróżnorodności oraz wsparcia młodzieży rozwijał w Leiden University w Holandii, a kompetencje trenerskie doskonalił w ramach programów strategicznych DEI, m.in. w Hiszpanii, Grecji, Francji, Irlandii, Szwecji, Litwie i Włoszech.

Jako psycholog edukacyjny, realizuje szkolenia i wykłady z zakresu neuroróżnorodności, różnic indywidualnych, zdrowia psychicznego, regulacji emocjonalnej, samoświadomości, rozwoju osobowości, profilaktyki uzależnień oraz wsparcia młodzieży.

Karla Orban

Psycholog z ponad dziesięcioletnim doświadczeniem w pracy dziećmi, rodzinami i dorosłymi. Obecnie pracuje jako mediator i terapeuta w nurcie systemowym. Specjalizuje się w attachment-parenting, komunikacji bez przemocy i interwencjach kryzysowych. Dwujęzyczna matka trójki dzieci wychowanych w trzech językach. Ukończyła Uniwersytet SWPS we Wrocławiu (magister psychologii klinicznej). Studiowała także filologię angielską i hiszpańską. Obecnie jest mediatorką i trenerką w nurcie systemowym. Absolwentka profesjonalnego kursu Agnieszki Stein “Rodzicielstwo Bliskości dla Profesjonalistów”.

Od ponad dziesięciu lat pracuje z dziećmi, rodzinami i dorosłymi. Początkowo była nauczycielką ESL i wczesnej edukacji. Jako psycholog zdobywa doświadczenie w centrum onkologii (Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu), Centrum Poradnictwa, Terapii i Wsparcia Psychologicznego dla Rodzin Zastępczych oraz w Międzynarodowym Liceum Ogólnokształcącym. Była nauczycielka psychologii IB.

Zofia Sozańska-Alty

Psycholog, praktykujący psychoterapeuta w nurcie terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach (TSR). Ukończyła kurs I i II stopnia z zakresu terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach w Centrum Psychoterapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, szkolenie z przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji, szkolenie z Metody Kids’ Skills – Dam Radę! w Laboratorium Edukacji i Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, trening z zakresu umiejętności interpersonalnych i podstaw pomagania w Centrum Counsellingu Gestalt oraz szkolenia z Porozumienia Bez Przemocy i „Narzędzi zapobiegania przemocy” w Regionalnym Ośrodku Metodyczno-Edukacyjny METIS.

W swojej praktyce zawodowej coraz częściej zwraca uwagę na włączenie ciała w proces zdrowienia, a zwłaszcza w rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze stresem poprzez wykorzystanie technik relaksacji oraz metody świadomego oddechu.

Magdalena Ross

Psycholog, doradca zawodowy, trenerka i facylitatorka, mediatorka interkulturowa. Psycholog z wieloletnim doświadczeniem pracy w obszarze zarządzania personelem i rozwojem zawodowym, od kilku lat intensywnie zajmująca się rozwojem indywidualnym i pomocą w kryzysie osobistym. Ukończyła kurs Trenera rozwoju osobistego (Stowarzyszenie ‘Integracja), kurs Mediatora interkulturowego (ACLI), Facylitatora (Council of Europe). Obecnie jest w trakcie kursu psychoterapii integracyjnej na Uniwersytet w Strasburgu.

Pracuje w środowisku międzynarodowym, wspiera procesy adaptacji kulturowej i integracji w miejscu pracy. Dużo uwagi poświęca problematyce dyskryminacji, wypalenia zawodowego i stresu, zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym. Pracuje w języku polskim, angielskim, francuskim i włoskim.

Michał Śmiałowski

Psycholog, psychoterapeuta i trener biznesu, ukończył 4-letnią Szkołę psychoterapii i treningu grupowego Gestalt prowadzonej w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt. Jest absolwentem licznych kursów dotyczących specyfiki pracy z ludźmi w różnych paradygmatach psychologicznych.

Posiada siedemnastoletnie doświadczenie w pracy z ludźmi w charakterze psychologa psychoterapeuty i trenera. Przez wiele lat pracował w ochronie zdrowia i interwencji kryzysowej. Prowadził psychoterapię indywidualną oraz par, a także grupy terapeutyczne dla młodzieży i “młodych dorosłych”. Pracował również z osobami doświadczającymi przemocy domowej.

Od 7 lat intensywnie pracuje w obszarze biznesu, wykorzystując swoje doświadczenie we wspieraniu menedżerów, specjalistów i pracowników w budowaniu skutecznych i zdrowych relacji w miejscu pracy, budowaniu zespołów i zarządzaniu ludźmi. W tym czasie przeprowadził blisko 700 warsztatów i szkoleń, od ponad dwóch lat rozwija swój warsztat pracy w obszarze działań online.

Aleksandra Błaszczyk

Trenerka umiejętności społecznych, coach kryzysowy, coach kariery, konsultantka pierwszej pomocy psychologicznej.

Posiada 15-letnie doświadczenie pracy w biznesie jako HR Business Partner, Trenerka i Managerka. Ukończyła HR Management w Wyższej Szkole Europejskiej im. J. Tischnera, Art & Science of Coaching w Erickson College, Psychologię dla Coachów we Wszechnicy UJ, coaching i consulting Kryzysowy w Instytucie Pozytywnej Terapii Kryzysu. Jest certyfikowaną trenerką odporności psychicznej MTQ Plus.

Wspiera organizacje, zespoły i osoby w prewencji wypalenia zawodowego, zarządzaniu energią mentalną, radzeniu sobie ze stresem, budowaniu odporności psychicznej i dążeniu do higieny i równowagi psychicznej w życiu i w pracy. Diagnozuje wypalenie zawodowe w oparciu o narzędzia Maslach Burnout Toolkit® i prowadzi konsultacje kryzysowe z osobami doświadczającymi kryzysów zawodowych. W swojej pracy koncentruje się na wydobyciu z kryzysu konstruktywnych wniosków i potencjału do jego pokonania w celu dalszego rozwoju zgodnego z głębokimi potrzebami i wartościami klienta.

Aleksandra Jędrzejowska

Ukończyła studia z Zarządzania na Uniwersytecie Jagiellońskim. Swoje doświadczenie w koordynowaniu projektami zdobyła pracując 7 lat w międzynarodowej korporacji oraz z klientami indywidualnymi jako Business Consultant oraz soft skills Trainer.

Obecnie w trakcie studiów psychologicznych specjalizacji klinicznej dzieci i młodzieży na Uniwersytecie SWPS. Interesuje się szczególnie traumą dziecięcą, traumą transgeneracyjną, metodami radzenia sobie ze stresem i mindfulness. Ukończyła kurs MBSR. W Mental Health Center jest odpowiedzialna za zarządzanie projektami i kontakt z klientem.

Anna Michałowska

Psycholog, kynoterapeutka, instruktorka pierwszej pomocy. Od 15 lat zaangażowana w działalność Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i innych organizacji pozarządowych działających na terenie Polski. Posiada doświadczenie w organizacji wyjątkowych wydarzeń i zarządzaniu projektami. Obecnie koordynuje działalność finałowych sztabów WOŚP poza granicami Polski.

Ukończyła studia na kierunku Społeczna Psychologia Informatyki i Komunikacji na Uniwersytecie SPWS oraz staż w Centrum Integracji Społecznej we Wrocławiu. Planuje kolejne studia związane ze wsparciem psychologicznym i interwencją kryzysową. W Mental Health Center zajmuje się koordynacją projektów.

dr Tomasz Dąbrowski

Ekspert Diversity & Inclusion, realizujący wdrożenia dla największych firm w Polsce. Wprowadził przedmiot „Zarządzanie różnorodnością” do programu studiów na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Vice prezes Mental Health Center i Diversity Hub. Współtwórca metodyk badawczych (ESA – satysfakcja pracowników, AOC – kultura organizacyjna, Diversity Audit). Ekspert w międzynarodowych projektach badawczych oraz projektach rozwoju innowacji w obszarze zarządzania ludźmi.

dr Anna Dąbrowska

Założycielka, CEO i ekspertka Diversity Hub. Pracuje również w zarządzie Mental Health Center. Specjalizuje się w różnorodności i włączeniu (D&I), pracuje głównie w obszarze wdrażania strategicznych polityk i projektów D&I w firmach. Jest autorką międzynarodowego projektu „Tuned up! Tools Under the Need of Enhancing Diversity”.

Ekspertka w innowacyjnych projektach poświęconych zarządzaniu między-pokoleniowemu i przywództwu kobiet (Delphi, 2017). Realizuje szkolenia i sesje D&I dla menedżerów (BBH; ORLEN, VW, State Street, PGE, ABSL HR Club, Sabre, McDonald's), oraz sesje unconscious bias (McDonald's, ING, QVC, Brainly, OLX).

Jest doświadczoną menedżerką i liderką, finalistką konkursu „Bizneswoman Roku 2013”. Jest silnie zaangażowana w kwestie równowagi płci w biznesie jako ambasadorka WED i Grant Thornton Global Champion for Change 2019.