Dobre i sprawdzone praktyki


Mental Health Center swoją historię rozpoczęło jako część Diversity Hub. Od 4 lat współpracowaliśmy z dziesiątkami organizacji prowadząc różne działania związane z psychoedukacją, szkoleniami oraz wsparciem zespołów w dramatycznych sytuacjach. Postanowiliśmy stworzyć Mental Health Center widząc, że zdrowie psychiczne w organizacjach staje się zauważalnym i ważnym obszarem do zaopiekowania. Pandemia uwydatniła problemy i pozwoliła pracownikom nazwać swoje potrzeby w tym zakresie. Mając wcześniejsze doświadczenia byliśmy dobrze przygotowani do wdrażania różnych form pomocy pracownikom.

Dzięki naszym systemowym rozwiązaniom Wasi ludzie mają większe poczucie bezpieczeństwa i dostają najlepszą możliwą pomoc, kiedy przechodzą przez różne kryzysy życiowe.

25%

pracowników doświadcza różnych problemów psychicznych – od wypalenia zawodowego, zaburzeń lękowych, zaburzeń nastroju, przechodzą żałobę, rozwody czy przewlekłe choroby w rodzinie.

Zadbanie o nich w najtrudniejszych momentach zmniejsza liczbę dni wolnych, zmniejsza rotacje, poprawia atmosferę w zespole, buduje poczucie bezpieczeństwa, przynależności i wspiera klimat autentyczności w zespołach.

Budowanie odporności systemowo to

  • to świadomi pracownicy wyposażeni w kompetencje do dobrych, wspierających rozmów
  • to rozwijanie rezyliencji psychicznej na każdym poziomie organizacji,
  • o menedżerowie przeszkoleni do rozpoznawania
    i skutecznego reagowania na różne trudności i losowe psychiczne pracowników,
  • to zestaw systemowych procedur na wypadek trudnych psychologicznie i traumatycznych sytuacji.