Cookies

POLITYKA PLIKÓW COOKIES WWW.MHCENTER.PL

DEFINICJE

„Administrator” – Mental Health Center Sp. z o. o. z siedzibą pod adresem: ul. Poznańska 6/4, 30-012
Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla
Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem
KRS: 0000863201, REGON: 387240922, NIP: 6772456921, kapitał zakładowy 5 000 zł (wniesiony w całości).
„Cookies” – dane informatyczne, niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach,
za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze strony internetowej Administratora.
„Urządzenie” – elektroniczne urządzenie, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do
strony internetowej Administratora.
„Użytkownik” – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być
świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą
elektroniczną.

STOSOWANIE PLIKÓW COOKIES

1. Administrator za pośrednictwem strony internetowej www.mhcenter.pl („Serwis”) wykorzystuje pliki
Cookies.
2. Informacje zgromadzone na podstawie plików Cookies wykorzystywane są w celu dostosowania zawartości
stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron
internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i
odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb; tworzenia
statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych,
co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
3. Pliki Cookies rejestrują aktywność Użytkownika strony internetowej rozpoznając urządzenie, dzięki czemu
strona internetowa wyświetlana jest w sposób zoptymalizowany do indywidualnych preferencji
Użytkownika.
4. Stosowane na stronie internetowej rozwiązania są bezpieczne dla urządzeń Użytkowników korzystających
ze strony internetowej Administratora.
5. Administrator wykorzystuje dwa typy plików Cookies:
a) Cookies sesyjne: to pliki, które są przechowywane na urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do
momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z

pamięci Urządzenia. Mechanizm Cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych
osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika.
b) Cookies trwałe: są przechowywane na urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich
skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich
usunięcia z urządzenia. Mechanizm Cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych
osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika.
6. Serwis wykorzystuje następujące technologie śledzące podmiotów trzecich:
A. wtyczki społecznościowe, takie jak: Facebook, LinkedIn, YouTube – poprzez wtyczki można
bezpośrednio połączyć się profilem na wskazanych serwisach. Serwisy mogą wówczas uzyskać
informacje, że Użytkownik odwiedza stronę ze swojego adresu IP. Informujemy, że jeżeli
Użytkownik odwiedza Serwis będąc jednocześnie zalogowany na swoje profile społecznościowe,
wówczas informacja o jego wizycie zostanie zarejestrowana w tych serwisach społecznościowych.
Nawet jeśli Użytkownik nie jest zalogowany, serwisy społecznościowe są w stanie pozyskiwać
informacje o adresach IP. Nie dysponujemy informacjami od platform społecznościowych o
gromadzonych danych i sposobie ich wykorzystania. W celu uzyskania dodatkowych informacji
dotyczących prywatności na serwisach społecznościowych proponujemy kontakt bezpośrednio z
serwisami i zapoznanie się z ich politykami prywatności. Jeśli Użytkownik nie chce, aby serwisy
społecznościowe pozyskiwały informacje dotyczące ich wizyt w Serwisie, rekomendujemy
wcześniejsze wylogowanie się z portali społecznościowych;
B. narzędzia analityczne i marketingowe, takie jak Google Analytics – usługa polegająca na
analizowaniu usług i działań internetowych. Szczegóły dotyczące tej usługi Google dostępne są pod
linkiem: https://analytics.google.com/analytics/web/provision/?hl=pl#/provision. Google Analytics
wykorzystuje pliki Cookies. Użytkownik ma możliwość wyłączenia funkcji zapisywania plików
cookies przez odpowiednie ustawienia w oprogramowaniu przeglądarki. Istnieje jednak ryzyko, że
doprowadzi to do sytuacji, w której nie będzie możliwości skorzystania w pełni ze wszystkich
funkcji tej strony internetowej. Korzystamy z Google Analytics w celu analizowania korzystania z tej
strony internetowej oraz jej ulepszania zgodnie z preferencjami użytkowników. Uzyskane przez plik
cookie informacje dotyczące sposobu korzystania przez Użytkowników z tej strony internetowej są
zwykle przekazywane na serwer Google w USA i tam zapisywane. Google zapewnia jednak, że
korzysta z mechanizmów ochrony danych i bezpieczeństwa przewidzianych przez przepisy
europejskie. Szczegóły dotyczące ochrony danych przez Google dostępne są pod linkiem:

https://policies.google.com/privacy?hl=pl oraz https://policies.google.com/technologies/partner-
sites.

SPOSOBY OKREŚLENIA WARUNKÓW PRZECHOWYWANIA LUB UZYSKIWANIA DOSTĘPÓW DO COOKIES

1. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików Cookies do swojego urządzenia. W
przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej
natury wymagają plików Cookies.
2. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając
warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do urządzenia Użytkownika. Zmiany
ustawień, o których mowa powyżej, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki
internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w
taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej
bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu. Szczegółowe informacje o
możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki
internetowej).
3. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce
internetowej, której używa.
4. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie
internetowej Administratora.
5. Więcej informacji na temat plików Cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki
internetowej.