Kultura wsparcia

W Polsce około 20% ludzi potrzebuje profesjonalnej pomocy psychologicznej. Ale aż 60% doświadczy w życiu kryzysu. Według nas wsparcie psychologiczne to podstawowa kompetencja dla każdego. Dochodzenie do siebie w kryzysie opieramy na własnej odporności, ale też na pomocy innych. Pomożemy Wam budować odporność psychiczną pracowników, budować otwartość na mówienie o zdrowiu psychicznym bez tabu. Pomożemy Wam rozwijać wrażliwość na sygnały kryzysu pracownika. Wspieramy organizacje w budowaniu systemu wsparcia od wspierania odporności, poprzez kompetencje we wsparciu koleżeńskim, po umiejętność motywowania do korzystania z pomocy profesjonalnej.

Współpraca

Jesteśmy emocjonalnie, merytorycznie i historycznie związani z Diversity Hub i Mental Health Helpline. Nasza ścisła współpraca pomaga nam systemowo wspierać organizacje w różnych obszarach związanych z różnorodnością i zdrowiem psychicznym.

Mental Health Helpline jest zespołem psychoterapeutów, interwentów kryzysowych, coachów. W oparciu o najlepsze praktyki wspieramy psychicznie w kryzysach, ale też kiedy trzeba prowadzimy psychoterapię Waszych pracowników, również we współpracy z psychiatrami. Zapewniamy szybki dostęp do wysokiej klasy usług z obszaru wsparcia w kryzysie i długoterminowej pomocy psychologicznej dla Waszych pracowników.
Wspólnie proponujemy całościowe rozwiązania związane, które ostatecznie poprawiają poczucie bezpieczeństwa, przynależności i komfort pracy każdej osoby w organizacji.

Dzięki wieloletnim doświadczeniom w pracy naszych ekspertów, trenerów, psychoterapeutów, interwentów kryzysowych w dużych organizacjach potrafimy dopasować nasze metody pracy i narzędzia do potrzeb biznesu.