Odporna organizacja

Świadomość - o zdrowiu psychicznym bez TABU

Dowiedz się więcej

Rezyliencja psychiczna pracowników

Dowiedz się więcej

Pierwsza pomoc w kryzysie - kompetencje menadżerów

Dowiedz się więcej

Procedury wsparcia w sytuacjach trudnych

Dowiedz się więcej

Każdego miesiąca 25% Polaków doświadcza trudności psychicznych, które dają różne objawy w postaci trudności ze spaniem, huśtawek emocjonalnych, konfliktów z ludźmi czy obniżonej produktywności. Odporna organizacja to całościowy system działań i narzędzi, które pomagają przetrwać zespołom, jednostkom, organizacji momenty kryzysowe. Sprawiamy, że na każdym szczeblu – od współpracownika, przez menedżera, po HR będą osoby gotowe do udzielania właściwej pomocy.

  • Pomagamy pracownikom rozwijać swoją odporność psychiczną
  • Pomagamy menedżerom wspierać pracowników w stresie, rozpoznawać symptomy poważniejszych kryzysów, pokazujemy jak reagować.
  • Wdrażamy systemowe rozwiązania, procedury postępowania, pokazujemy kafeterię sprawdzonych narzędzi pomocy pracownikowi przechodzącemu przez zawirowania i kryzysy psychiczne.
Zobacz również