Dodano 21 marca 2023

Nowe technologie są dziś częścią naszego życia i nie ma od tego odwrotu

Młodzi ludzie żyją w świecie technologii, tak samo jak starsze pokolenia żyły wokół trzepaka. To jest ich prawdziwe, a nie jakieś “wirtualne” życie. Uczenie się technologii przez dzieci i młodzież to część adaptacji do ICH świata, ale też otwarcie im drogi do sukcesu (jednej z dróg sukcesu) w tym właśnie świecie.

Dzisiaj jednostronnie, z okazji Dnia Nowych Technologii w Edukacji, chcielibyśmy zwrócić uwagę na ich dobre strony!

  • Internet daje młodym ludziom ogromną przestrzeń do budowania relacji społecznych, a są one dla młodzieży podstawowym motorem rozwojowym. Mogą zdobywać kontakty międzynarodowe, uczą się otwartości na inne kultury, uczą języków. Dzięki sieci młodzież ma również nieustanny dostęp do wsparcia rówieśniczego, co może mieć niemały wpływ na ich rozwój tożsamości i światopogląd.
  • Świadomość globalnych wyzwań, problemów z którym mierzy się współczesny świat – są to również kwestie, które dzięki nowym technologiom mogą dotrzeć do młodych ludzi i pomóc w budowaniu ich postaw partycypacyjnych. Świadomości, aktywności, uczestniczenia w życiu społecznym i zabierania głosu na tematy ważne w globalnej skali.
  • Gry komputerowe wpływają na potencjał rozwojowy młodzieży. Uczą rozwiązywania problemów, kreatywności, myślenia krytycznego, strategii, ale także wspierają poczucie niezależności. Odpowiednia selekcja gier może wpływać na budowanie adekwatnej, zdrowej tożsamości dziecka, opartej o doświadczanie sukcesów, poczucie sprawczości i przezwyciężania trudności.
  • Internet zapewnia nam wszystkim ciągły dostęp do wiedzy, umożliwia błyskawiczne uczenie się nowych informacji, rozwija naszą ciekawość i zainteresowania. W takim tempie nie mieliśmy okazji się uczyć jeszcze nigdy w historii!
  • Dostęp do aplikacji pomagających w radzeniu sobie ze stresem, zarządzania czasem i pracą, a także wspierających relaksację, czy rozwijanie twórczości.

Nowe technologie mogą nam bardzo ułatwić rozwój i edukację, oczywiście pod warunkiem ich rzetelnego dobrania.

Na co w szczególności warto zwrócić uwagę?

  • Warto uczyć młodzież, jak selekcjonować informacje znalezione w internecie i jak odróżniać fałszywe newsy od prawdziwych.
  • Pokazywać, jak można wykorzystywać internet i aplikacje do dbania o zdrowie psychiczne.
  • Warto rozmawiać na temat gier komputerowych i interesować się w jakie gry grają na co dzień.
  • I na koniec – na pewno nie można zapomnieć o dbaniu o bezpieczeństwo cyfrowe, nieudostępnianie ważnych danych i kwestiach związanych z publikowaniem w sieci swojego wizerunku!

Próbujmy zrozumieć świat młodych ludzi, dla których internet i nowe technologie są oczywistym elementem rzeczywistości, który z jednej strony daje mnóstwo nowych możliwości, ale także może być dla nich czasem przytłaczający.

W ofercie Mental Health Center mamy m. in. wykład „Nastolatek w świecie nowych technologii”, który poszerza temat tego, jak wspierać rozwój młodzieży w świecie gier i social mediów. Częściową ofertę wykładów można znaleźć na stronie: https://mhcenter.pl/wyklady.

W celu otrzymania pełnej oferty wykładów – prosimy o wysłanie e-maila na adres: info@mhcenter.pl.

Autor: Jakub Słowik

Wróć do wszystkich artykułów