Obszary wspierania organizacji


Dobre wsparcie w organizacji uwzględnia kilka poziomów.
Pierwszy krok to autoobserwacja i samopomoc. Pracownicy mający wiedzę o różnych zjawiskach związanych ze zdrowiem psychicznym szybciej reagują nie doprowadzając się na skraj cierpienia. Drugi krok to wsparcie otoczenia. Bycie zauważonym w kryzysie i właściwie zaopiekowanie przez zespół i organizację przyspiesza dochodzenie do siebie.

W końcu w najtrudniejszych sytuacjach dobrze jest przygotować menedżerów do właściwego reagowania i mieć przygotowane ścieżki komunikacji i zestaw najlepszych praktyk.

Wykłady


Zmiana zaczyna się od wiedzy. Rzetelnie, na podstawie badań naukowych, opowiadamy o zdrowiu psychicznym, o tym, co jest normą, jak można pomóc sobie samemu odpowiednio reagując na pierwsze sygnały. Jak reagować, kiedy cierpienie jest nie do zniesienia, jak zauważać kryzys u innych osób w zespole.

Podniesienie świadomości katalizuje w firmach wiele rozmów i tym, co nas łączy, jak jesteśmy podobni do siebie w reagowaniu na trudności.

Przykładowe tematy

Szkolenia


Celem warsztatów jest podniesienie odporności na różnych poziomach organizacji. Menedżerom dostarczamy narzędzia do reagowania w trudnych sytuacjach. Pracownikom dostarczamy narzędzia do budowania własnej odporności psychicznej.

Flagowe szkolenia

Interwencje


Zdarzają się sytuacje, w których szok, emocje i brak przygotowania organizacji wymaga sięgnięcia po pomoc ekspertów.

Nasze działania konsultacyjno-interwencyjne obejmują pomoc w szeroki spektrum trudnych psychologiczne zdarzeń: od rozpoznania depresji, zaburzeń osobowości, psychozy, uzależnienia, po sytuacje związane z nagłym zagrożeniem zdrowotnym pracownika, stratą bliskiego, poronieniem, czy tragiczną śmiercią pracownika.

Nasza strategia pomocy