Procedury wsparcia

Są sytuacje, które będą przekraczały i obiektywnie i subiektywnie kompetencje menedżera. Diagnoza psychiatryczna, informacja o traumatycznym doświadczeniu, śmierć pracownika, problemy rodzinne, strata domu w pożarze, przemoc psychiczna czy molestowanie seksualne, diagnoza poważnej choroby, samobójstwo pracownika to przykłady sytuacji, w których nie zawsze wiemy jak postępować. Dobrze, żeby organizacje były przygotowane na takie sytuacje kryzysowe, żeby menedżer nie musiał zbyt długo rozważać co zrobić, ale żeby wiedział od razu jakie podjąć działania - do kogo zadzwonić, z kim się spotkać, co powiedzieć, jak stabilizować zespół, co i komu komunikować. Pomagamy organizacjom w opracowaniu procedur opartych na naszym doświadczeniu, interwencjach o udowodnionej naukowo efektywności i dostosowanych do Waszej kultury.