Dodano 15 sierpnia 2022

PAKIET „SELF-AWARENESS”

Od biologii przez psychologię aż do duchowości człowieka. Pakiet wykładów, które pomogą lepiej poznać samych siebie i zadbać o swój dobrostan, a także skuteczniej wspierać bliskich i doceniać
różnorodność społeczną.

WYKŁADY

 • Osobowość w liczbach – Ile określeń potrzebujemy, by móc trafnie opisać siebie?
 • SELF growth (Samorozwój) – osobowość człowieka w ujęciu ewolucyjnym, czyli o indywidualnych sposobach adaptacji do nowości i zmian.
 • SELF regulation (Samoregulacja) – temperament człowieka jako biologiczny mechanizm interakcji ze środowiskiem, czyli o tym jak ładujemy nasze baterie i radzimy sobie z emocjami.
 • SELF knowledge (Samopoznanie) – indywidualne różnice w myśleniu, kierowaniu uwagą i zdolnościach poznawczych, czyli o tym jak różnorodnie postrzegamy świat i na niego reagujemy.
 • SELF expression (Samoekspresja) – od tożsamości indywidualnej do poczucia przynależności, czyli o umiejętnościach budowania trwałych więzi społecznych, stawianiu granic i wyrażaniu siebie.
 • SELF esteem (Samoocena) – od samokrytyki do poczucia własnej wartości, czyli jak doceniać swoje sukcesy i czerpać z niepowodzeń.
 • SELF awareness (Samoświadomość) – wsłuchaj się w siebie, co mówi Twoje ciało, a co podpowiada umysł, czyli o poznawaniu własnych potrzeb, świadomości własnych wartości i kontakcie z samym sobą.
 • Procesy poznawcze – koncentracja uwagi w różnorodnym środowisku.
 • Empatia – od samodzielności do wsparcia społecznego, czyli o tym jak emocje i wrażliwość wpływają na bliskość.
 • Życzliwość i optymizm z perspektywy neuroscience – czyli o potrzebach i dobrostanie naszego mózgu.
 • Kryzysy rozwojowe w perspektywie wyzwań życiowych dorosłości.

 

WARSZTATY

 • Wzmacnianie samooceny.
 • Wzmacniania koncentracji uwagi.
 • Zasoby do rozumienia siebie – jak poznać swoją osobowość?
 • Hobby, pasja, zainteresowania – definiowanie siebie, wolnego czasu i przestrzeni do samorozwoju.
 • Dlaczego optymizm ma znaczenie? Autodiagnoza oraz budowanie nawyków wdzięczności i docenienia siebie.
Wróć do wszystkich artykułów