Dodano 15 sierpnia 2022

PAKIET „NEURORÓŻNORODNOŚĆ”

Pakiet związany z tematami neuroróżnorodności.

WYKŁADY

  • Neurodiversity w ujęciu ewolucyjnym – dlaczego jesteśmy różnorodni?
  • Osobowość w liczbach – poznaj siebie!
  • Neurodiversity w środowisku pracy – czyli jak możemy różnorodnie współpracować?
  • Neuroatypowość – współczesne spojrzenie na spektrum autyzmu.
  • Procesy poznawcze – koncentracja uwagi w różnorodnym środowisku.
  • Jak wspierać wysoko wrażliwe dzieci i młodzież?
  • Neuroróżnorodność nastolatków – zaburzenia psychiczne, czy potencjał rozwojowy?
Wróć do wszystkich artykułów