Dodano 15 sierpnia 2022

PAKIET „NEURORÓŻNORODNOŚĆ”

Pakiet dla firm, które chcą poszerzyć wiedzę dotyczącą różnic biologicznych i neurobiologicznych, aby pracownicy mogli wzajemnie rozumieć swoje potrzeby i różnice w zachowaniu. W pakiecie są zawarte wykłady odpowiadające na pytania: w jaki sposób tworzy się osobowość, czym jest spektrum autyzmu, co to znaczy wysoka wrażliwość itd.

WYKŁADY

  • Neuroplastyczność – jak uczy się mózg?
  • ADHD u dorosłych – z tego się nie wyrasta!
  • Neuroatypowość – czyli współczesne spojrzenie na spektrum autyzmu
  • Nadwrażliwość na bodźce – do czego prowadzi?
  • Jak wspierać wysoko wrażliwe dzieci i młodzież?
  • Neuroróżnorodność nastolatków – zaburzenia psychiczne czy potencjał rozwojowy?
  • Rodzic dziecka neuroatypowego
Wróć do wszystkich artykułów