Dodano 15 sierpnia 2022

PAKIET „NEURORÓŻNORODNOŚĆ”

Pakiet dla firm, które chcą poszerzyć wiedzę dotycząca różnić biologicznym i neurobiologicznych, aby pracownicy mogli wzajemnie rozumieć swoje potrzeby i różnice w zachowaniu. W pakiecie są zawarte wykłady odpowiadające na pytania: w jaki sposób tworzy się osobowość, czym jest spektrum autyzmu, co to znaczy wysoka wrażliwość itd.

WYKŁADY

  • Neurodiversity w ujęciu ewolucyjnym – dlaczego jesteśmy różnorodni?
  • Osobowość w liczbach – poznaj siebie!
  • Neurodiversity w środowisku pracy – czyli jak możemy różnorodnie współpracować?
  • Neuroatypowość – współczesne spojrzenie na spektrum autyzmu.
  • Procesy poznawcze – koncentracja uwagi w różnorodnym środowisku.
  • Jak wspierać wysoko wrażliwe dzieci i młodzież?
  • Neuroróżnorodność nastolatków – zaburzenia psychiczne, czy potencjał rozwojowy?
  • ADHD u dzieci i dorosłych.
Wróć do wszystkich artykułów