Dodano 15 kwietnia 2024

Webinar: Pracownik w kryzysie psychicznym – co możemy wychwycić, zanim ktoś sam powie, co go dręczy

Pracownik w kryzysie psychicznym potrzebuje pomocy, a nie tylko feedbacku. Zdarza nam się słyszeć: „Przyszedł w wymiętej koszuli i nieumytych włosach, dostał feedback, że to niedopuszczalne.” A pracownik miał depresję. Ktoś nie włącza kamery – kryje się być może za tym lęk społeczny, a może niechęć do pokazywania twarzy komuś w zespole kto mobbinguje, a może ktoś ukrywa duży nieład w mieszkaniu, bo pracę wykonuje resztkami sił i nie ma ich, by zadbać o swoją przestrzeń.

W trakcie webinaru porozmawiamy o tym:

  •  Ilu pracowników aktualnie może mieć trudności psychiczne?
  • Co będzie konsekwencją niepomagania pracownikom w kryzysie?
  • Czego nie bagatelizować i dlaczego?
  • Jakie zachowania, które możemy zauważyć nie będąc specjalistami, mogą świadczyć o zaburzeniach czy trudnościach psychicznych pracownika?
  • Jakie są dobre praktyki w organizacjach, które mają rozwiązania tak trudnych sytuacji?

 

Te zagadnienia poruszy dr Małgorzata Wypych podczas webinaru 23 kwietnia o godz. 11.00. Webinar odbywa się w ramach partnerstwa z SoDA – Software Development Association Poland i Mental Health Helpline.

Link do zapisów

Prelegent:

dr Małgorzata Wypych – psycholożka, interwentka kryzysowa, prezeska Mental Health Center, specjalista w zakresie interwencji psychologicznej i zarządzania stresem w incydentach o charakterze krytycznym (International Critical Incident Stress Foundation), autorka licznych publikacji w zakresie konsekwencji psychologicznych pracy i wsparcia psychologicznego w ratownictwie medycznym, wykładowca, trener z zakresu budowania odporności, wsparcia koleżeńskiego, systemowego wsparcia pracowników w organizacjach. W pracy fanka metod krótkoterminowych – interwencji w kryzysie opartej na zasobach własnych i społecznych osoby w kryzysie, metod skoncentrowanych na rozwiązaniach, poznawczo-behawioralnych, zdrowej empatii. Posiada 10 lat doświadczenia pracy jako psycholog w ratownictwie medycznym, od 6 lat wdraża w Mental Health Center programy systemowego wsparcia psychologicznego w organizacjach.

 

Wróć do wszystkich artykułów