Dodano 21 stycznia 2021

Managing Mental Health in Workplace, Task Force.

Kraków, Warszawa, Gdańsk, Wrocław, Poznań – 2018 i 2019

Podczas spotkań uczestnicy Task Force zastanawiali się wspólnie jak podjąć temat zdrowia psychicznego w organizacji.  Określenie celu, potrzeb oraz przygotowanie odpowiedniej argumentacji dla różnych grup pracowników jest kluczowe by wzbudzić zainteresowanie i uniknąć silnego oporu pracowników. Warto więc:

 • analizować pojawiające się problemy wraz z menedżerami, upewniać się co do kompetencji menedżerów i ich gotowości do reagowania na kryzysy związane ze zdrowiem psychicznym
 • znaleźć liderów zmiany, osoby szanowane, które chętnie poprą pomysł, dobrze zacząć od HR business partnerów, którzy wiedzą więcej o zdarzeniach, z którym menedżerowie nie radzą sobie na co dzień
 • podejmować temat przy różnych okazjach, wpisywać tematykę do agendy spotkań, oswajać pracowników z językiem 
 • wykorzystać nieformalne drogi komunikacji, „o zdrowiu przy kawie”
 • znaleźć pracowników, którym łatwo przychodzi podjęcie tematu, skorzystać z ich sieci komunikacji
 • zaangażować pracowników, którzy chcą mówić o swoich problemach
 • stopniowo wdrażać tematykę – począwszy od poszerzania świadomości, poprzez warsztaty rozwojowe do wdrażania procedur pomocy psychologicznej
 • zachować ostrożność przy badaniu potrzeb w tym zakresie – na początku dobrze mieć dane z grup fokusowych czy wywiadów, potem badać populację metodami ankietowymi. Badanie może rozbudzić wiele potrzeb.

 

Jak pokonać opór?

 

Zarówno mężczyźni jak i kobiety, choć w mniejszości, mogą z jednej strony deklarować zainteresowanie, ale z drugiej obawiać się o przekraczanie granic prywatności, a menedżerowie mogą bać się tematu ze względu na swoje subiektywne poczucie niekompetencji. Siła przekonywania leży w:

 

 • wsparciu zarządu i kadry, którą warto pilotażowo przeszkolić
 • motywowaniu menedżerów do rozmów z pracownikami, interwencji w sytuacjach kryzysowych, rozmów z pracownikami, proponowania pomocy, wskazywania dostępnych narzędzi;
 • twardych danych (biznes lubi liczby)
 • rozpoznaniu osób niechętnych i rozmowach indywidualnych, warto pokazać i korzyści i straty z zaniedbania tematu – tutaj eksperci będą lepszym źródłem argumentów, znając wtórne problemy związane z cierpieniem psychicznym
 • podparciu się istniejącymi już w firmie procedurami (np. antymobbingowe) budowaniu zaufania poprzez budowanie przejrzystych procedur oraz wykorzystanie ekspertów z zewnątrz
 • monitoringu procesu i uważności na feedback
 • łagodnym wprowadzaniu kolejnych narzędzi, budowaniu kultury autentyczności i otwartości
 • uszanowaniu „nie” pracownika

 

Uczestnicy MENTAL HEALTH Task Force podkreślali, że promocja MENTAL HEALTH nie może być jednorazowym zrywem w postaci kilku spotkań czy warsztatów, ale cykliczną formą budowania świadomości i rozwijania kompetencji. Ale jak każdy projekt społeczny z umiarem, by „nie przegrzać” tematu.

Wróć do wszystkich artykułów