Dodano 21 stycznia 2021

Workplace support for employees facing cancer, Task Force

Kraków, Gdańsk – 2019

Choroba nowotworowa i leczenie znacznie zmieniają codzienność osoby, wpływając też na aktywność zawodową. Co w kontekście choroby nowotworowej pracownika może zrobić organizacja? Poniżej kilka rekomendacji wpracowanych w czasie spotkania:

 • Wypracowanie procedur postępowania w sytuacji choroby pracownika zespołu (na początku leczenia, gdy pracownik kontynuuje aktywność zawodową podczas wielomiesięcznego leczenia, gdy pracownik wraca po długim zwolnieniu do pracy)
 • Wprowadzenie mentoringu dla osoby powracającej po okresie leczenia
 • Szkolenie dla menedżerów dające konkretną wiedzę na temat przebiegu choroby, rodzajów nowotworów, zbudowania świadomości, że jest to choroba przewlekła, demaskowanie plotek i mówienie o temacie, który dotychczas był tematem tabu
 • Zapewnienie wsparcia psychologicznego dla menedżerów (gdy menedżer jest obciążony dużą liczbą informacji, którymi nie może ujawniać)
 • W związku z dużą rolą nieformalnych kontaktów warto zbudować w pracownikach kompetencje miękkie na temat tego jak rozmawiać z osobą dotkniętą nowotworem

 

Rozmowy dotyczące potrzeb i oczekiwań pracownika oraz możliwości udzielenia wsparcia przez organizację powinny stanowić element dobrej praktyki zarządzania zespołem. Podczas spotkania uczestnicy wspólnie sformułowali następujące wskazówki komunikacyjne:

 

 • Autentyczność, otwartość i szczerość zazwyczaj najlepiej sprawdzają się podczas takich rozmów, szczególnie, gdy w grę wchodzą silne emocje
 • Przyznanie się współpracownika czy menedżera do braku kompetencji nie jest błędem; ze względu na szczerość może być nawet wspierające, np.: “Nie wiem jak się zachować, nigdy nie byłem w takiej sytuacji. Ale jeśli powiesz mi czego byś oczekiwał, to będzie mi łatwiej”, ,,Nie jestem w stanie wyobrazić sobie co czujesz, ale bardzo chciałbym pomóc”
 • Przed rozmową dotyczącą zmian rytmu pracy, zakresu obowiązków, itp. należy uświadomić sobie/zdobyć wiedzę na temat granic swojej odpowiedzialności jako menadżera, osoby wspierającej – naszym celem nie jest rozwiązanie problemów pracownika, ale zaprezentowanie mu opcji wsparcia jakie może zaoferować organizacja. Decyzję zawsze podejmuje pracownik. Rozmowy tego typu często mają charakter ,,negocjacji”
 • Gdy pracownik w pierwszym odruchu chce pełnego utajnienia informacji o chorobie czy leczeniu, czasem dobrze mu uświadomić, jakie potencjalne skutki taka decyzja może ze sobą nieść – np. brak zrozumienia dla jego nieobecności, wcześniejszych wyjść, mniejszego zakresu obowiązków, itp.
 • Podczas rozmowy menadżer powinien zapewnić pracownika, że firma ma świadomość, że choroba nowotworowa pracownika wiąże się z nieobecnościami w pracy  i jest gotowa na taką sytuację”
 • Tego rodzaju rozmowy należy prowadzić REGULARNIE, pamiętając, że w  różnych fazach przebiegu leczenia zmieniają się potrzeby, stosunek do choroby, emocje.
 • Z uwagi na wrażliwość tematu warto dopytać pracownia czy życzy sobie prowadzić rozmowę z kobietą czy mężczyzną
Wróć do wszystkich artykułów