Dodano 14 czerwca 2022

W Polsce coraz więcej osób popełnia samobójstwa – czy firmy wiedzą, jak reagować?

Z doświadczenia i obserwacji wiemy, że nie wszyscy rozpoznają u siebie napięcie i stres, nie każdy rozpoznaje u siebie objawy zaburzeń depresyjnych. Często dopiero zmiany w zachowaniu – senność lub brak snu, sięganie częściej po cukry proste, irytacja i kłótliwość, informacje zwrotne o naszym zachowaniu od innych, są dla nas sygnałem, że coś się z nami dzieje. Zdarza się więc często, że nie tylko nie zauważamy u siebie sygnałów ciągłego pobudzenia czy lęku, bo jesteśmy w wirze zadań, ale też zaprzeczamy temu, co się z nami dzieje. Mamy konglomerat różnych wydarzeń, które mogą na masową skalę wpływać na nasze zdrowie i powodować zaburzenia lękowe i depresyjne, kryzysy psychiczne, z kryzysem suicydalnym włącznie.

Przeczytaj artykuł Małgorzaty Wypych pt. „W Polsce coraz więcej osób popełnia samobójstwa – czy firmy wiedzą, jak reagować?”, opublikowany na łamach HR Polska:

https://hrpolska.pl/zarzadzanie/trendy/-32.html.

Wróć do wszystkich artykułów