We invite you to our open meetings and webinars

We organize meetings in two forms. The first one is a Task Force – meetings organized at our clients’ premises. We meet regularly and in small working groups. Task Force is devoted to a narrow subject area related to mental health. We share our good practices in open groups (up to 25-30 people) and, together with the participants, we create lists of good solutions for psychologically difficult situations. Those meetings are an opportunity to exchange experience between experts and representatives of different organizations. The second form is an open lecture – meetings devoted to psychological issues. Interestingly presented knowledge and solutions, always in a good atmosphere.

D&I Changemakers Conference 2022 – the most important event for business on diversity and inclusion

Leads: dr Małgorzata Wypych

December 1, 2022
hour 0:00

On 1-2 December this year, we will once again meet online at the D&I Changemakers Conference – a global event for business. The conference is aimed at top managers_, D&I/HR managers_, D&I experts_, representatives_ of ERGs, as well as anyone interested in DEI (diversity, equity, inclusion). Last year, the D&I Changemakers Conference was attended by 1,600 people from 700 different organisations, coming from more than 80 countries.

D&I Changemakers Conference 2022 is 2 days full of valuable knowledge in the D&I area: more than 10 thematic blocks and 2 debates on trends for 2023 – all from representatives and representatives of major brands from all over the world. We will also talk about D&I strategies and management, inclusive language and communication, the potential of employee networks, mental health, disability, gender equality, LGBTQ+, event accessibility, inclusive recruitment, legal aspects of D&I.

Participation is free, the event will be conducted in English.

More information and registration: www.changemakers2022.diversityhub.org

Dr Malgorzata Wypych from the Mental Health Center will give two presentations:

  • The best line of help – the most common problems and best solutions to help employees in crisises – Mental Health Helpline approach
  • How not to spoil mental health strategy

 

The event is partnered by the Mental Health Center.

More Hide

D&I Changemakers Conference 2021

Leads:

December 3, 2021
hour 0:00
For the past 6 years Diversity Hub we have been setting the trends and sharing best-practice under the D&I Changemakers brand. We stand for premium knowledge, fresh inspirations and insightful forecasts based on research and practical experience. Clear, well-presented and inspiring content are among our event’s key advantages.
What’s the future of D&I and is it heading in the right direction? Take part in this year’s conference and find the answer with us!
One of the topic that will be discussed is:
➡️ Mental health and D&I – responsibility for mental health, limits to support, instrumentalization of mental health support, conflict between individual and company goals.
More information and registration: https://changemakers2021.diversityhub.org/
More Hide

Odporność psychiczna – elastyczne reagowanie na trudne wydarzenia archive

Leads: Dr. Małgorzata Wypych

January 22, 2003
hour 0:00

odczas spotkań uczestnicy Task Force zastanawiali się wspólnie jak podjąć temat zdrowia psychicznego w organizacji.  Określenie celu, potrzeb oraz przygotowanie odpowiedniej argumentacji dla różnych grup pracowników jest kluczowe by wzbudzić zainteresowanie i uniknąć silnego oporu pracowników. Warto więc:
– analizować pojawiające się problemy wraz z menedżerami, upewniać się co do kompetencji menedżerów i ich gotowości do reagowania na kryzysy związane ze zdrowiem psychicznym
– znaleźć liderów zmiany, osoby szanowane, które chętnie poprą pomysł, dobrze zacząć od HR business partnerów, którzy wiedzą więcej o zdarzeniach, z którym menedżerowie nie radzą sobie na co dzień
podejmować temat przy różnych okazjach, wpisywać tematykę do agendy spotkań, oswajać pracowników z językiem
wykorzystać nieformalne drogi komunikacji, „o zdrowiu przy kawie”
znaleźć pracowników, którym łatwo przychodzi podjęcie tematu, skorzystać z ich sieci komunikacji
zaangażować pracowników, którzy chcą mówić o swoich problemach
stopniowo wdrażać tematykę – począwszy od poszerzania świadomości, poprzez warsztaty rozwojowe do wdrażania procedur pomocy psychologicznej
zachować ostrożność przy badaniu potrzeb w tym zakresie – na początku dobrze mieć dane z grup fokusowych czy wywiadów, potem badać populację metodami ankietowymi. Badanie może rozbudzić wiele potrzeb.

More Hide

Odporność psychiczna – elastyczne reagowanie na trudne wydarzenia

Leads: Dr. Małgorzata Wypych

July 7, 2021
hour 0:00

odczas spotkań uczestnicy Task Force zastanawiali się wspólnie jak podjąć temat zdrowia psychicznego w organizacji.  Określenie celu, potrzeb oraz przygotowanie odpowiedniej argumentacji dla różnych grup pracowników jest kluczowe by wzbudzić zainteresowanie i uniknąć silnego oporu pracowników. Warto więc:
– analizować pojawiające się problemy wraz z menedżerami, upewniać się co do kompetencji menedżerów i ich gotowości do reagowania na kryzysy związane ze zdrowiem psychicznym
– znaleźć liderów zmiany, osoby szanowane, które chętnie poprą pomysł, dobrze zacząć od HR business partnerów, którzy wiedzą więcej o zdarzeniach, z którym menedżerowie nie radzą sobie na co dzień
podejmować temat przy różnych okazjach, wpisywać tematykę do agendy spotkań, oswajać pracowników z językiem
wykorzystać nieformalne drogi komunikacji, „o zdrowiu przy kawie”
znaleźć pracowników, którym łatwo przychodzi podjęcie tematu, skorzystać z ich sieci komunikacji
zaangażować pracowników, którzy chcą mówić o swoich problemach
stopniowo wdrażać tematykę – począwszy od poszerzania świadomości, poprzez warsztaty rozwojowe do wdrażania procedur pomocy psychologicznej
zachować ostrożność przy badaniu potrzeb w tym zakresie – na początku dobrze mieć dane z grup fokusowych czy wywiadów, potem badać populację metodami ankietowymi. Badanie może rozbudzić wiele potrzeb.

More Hide